Wat betekent het Beter Leven keurmerk

Keurmerken, de supermarkt wemelt er van. Op alles in de winkel staat wel een logo, ster, of kwaliteitsmarkering. Je ziet als klant door de bomen het bos niet meer. Daarom leggen we in dit artikel uit wat deze keurmerken inhouden. Deze keer: het Beter Leven keurmerk.

Beter Leven is een heel Nederlands keurmerk dat gebruikt wordt voor vlees, ei en melk. De Dierenbescherming introduceerde dit keurmerk in 2007 om consumenten een handje te helpen in bewustwording rondom voedselproductie. ‘Hoe goed zorgde de boer voor het varken dat nu een hamlapje is?’ Is de achterliggende gedachte. Voor de introductie van dit keurmerk bestonden er eigenlijk alleen biologische en biologisch-dynamische keurmerken die rekening hielden met de leefomgeving van dieren. Het keurmerk werkt met 3 sterren. ‘Gangbaar’ krijgt doorgaans geen ster. Hoe meer sterren een product heeft, hoe meer maatregelen een agrarisch ondernemer genomen heeft. Per sector verschillen de eisen, hier een overzicht.

Beter Leven Vlees

Het Beter Leven keurmerk zegt doorgaans iets over het welzijn van runderen, kippen, konijnen, kalkoenen en varkens. Algemeen geldt hier dat het grootste verschil tussen de 3 sterren zit in de ruimte die de dieren krijgen, en of ze de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. Zo staat 1 ster bij vleesvarkens voor 1m2 leefruimte bij 2 sterren 1.1m2 en bij 3 sterren1.3m2. Vanaf 2 sterren hebben varkens ook de mogelijkheid om naar buiten te gaan.

Beter Leven Eieren

Voor eieren geldt dat vrijwel alle sterren kippen een mogelijkheid geeft om naar buiten te gaan, en per ster steeds een beetje betere leefruimte hebben. Gangbare kippen zijn daarentegen altijd binnen. Ook is er meer afleiding in de stal als de eieren een Beter Leven keurmerk dragen. Drie sterren hebben maar een paar bedrijven in Nederland.

Beter Leven Melk 

De eisen voor melkkoeien zijn een beetje anders voor een Beter Leven keurmerk. Zo wordt er op een breder pakket aan factoren gekeken of het melkproduct een ster dragen mag. Ruimte, afleiding, natuur en milieucriteria en veetransport zijn allemaal onderdeel hiervan. Een gangbare melkveehouderij heeft geen eisen voor ligboxen of een uitloop mogelijkheid. Per ster moeten de koeien minimaal 120 dagen buiten lopen, oplopend naar 180 dagen van het jaar. Ook afleiding, genoeg vierante meter en scheiding kalf en moederkoe maken onderdeel uit van het keurmerk.

Het Beter Leven keurmerk zit dus op verschillende (dierlijke) producten zoals vlees, melk en eieren. De sterren geven aan hoe het dier die dit eten produceert, leeft. Voornamelijk leefruimte, afleiding en de mogelijkheid om naar buiten te gaan.

Dorien Hulsman