Waarom boeren kwetsbaar zijn voor ondermijning

Ondermijning, een groeiend probleem in Nederland, treft boeren en tuinders in toenemende mate. Dit artikel legt uit waarom juist zij kwetsbaar zijn voor deze vorm van criminaliteit en waarom het van belang is dit probleem aan te pakken.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een term die verwijst naar criminele activiteiten die onze samenleving ondermijnen. Denk aan drugshandel, illegale wapenhandel en witwassen van geld. Boeren en tuinders zijn steeds vaker het doelwit van ondermijning.

Waarom zijn boeren en tuinders kwetsbaar?

Het platteland is voor drugscriminelen aantrekkelijk om verschillende redenen. Er is veel ruimte, weinig toezicht en boeren en tuinders zijn vaak welwillende ondernemers. Criminelen benaderen bedrijven, vooral die met leegstaande schuren, om deze ruimtes te huren voor illegale activiteiten, zoals de opslag van drugs en gestolen goederen. Het probleem groeit gestaag, en boeren herkennen niet altijd de signalen van ondermijning. Ze kunnen legitieme zakelijke voorstellen verwarren met illegale activiteiten.

Leegstaande schuren en herbestemming

Boeren en tuinders die hun agrarische bedrijfsvoering stopzetten, hebben vaak te maken met leegstaande schuren. Dit probleem kan in de toekomst nog groter worden vanwege veranderingen in het buitengebied. Herbestemming van deze schuren is vaak een uitdaging. Het is van belang dat overheden maatwerk bieden bij herbestemming, zonder de huidige omgeving negatief te beïnvloeden.

Economische activiteit op het platteland is van essentieel belang. Als provincies snel meewerken aan herbestemming, kunnen schuren worden afgebroken of omgebouwd tot andere nuttige doeleinden. Dit kan verloedering voorkomen en de kans op illegale activiteiten verminderen.

De rol van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een cruciale rol spelen bij het aanpakken van ondermijning. Deze persoon is toegankelijk voor vragen en verdachte situaties. Ze geven inzicht in ondermijning, helpen ondernemers om het te herkennen, en bieden mogelijke oplossingen. Alle acties die ondernomen worden, zijn gebaseerd op initiatieven van de boeren en tuinders zelf.

In een tijd waarin ondermijning steeds meer grip krijgt op het platteland, is bewustwording en actie van groot belang. Boeren en tuinders spelen een cruciale rol in onze voedselvoorziening en economie, en het is van belang dat we hen beschermen tegen criminele activiteiten die onze maatschappij ondermijnen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het platteland veilig en welvarend blijft voor iedereen.

Door Jasper Seidel