Noord-Holland

Poldermarkt – Het Grootslag 600 jaar

  • Tegenover ingang Streekbos, Veilingweg 21, Bovenkarspel
  • Zaterdag 8 en zondag 9 juli

Op 8 en 9 juli organiseren wij in het kader van 600 jaar Polder het Grootslag een poldermarkt met leuke kramen en heel veel activiteiten voor kinderen. Op de markt is een tentoonstelling met foto’s van de polder en een film over de polder. Ook zullen er machines en tractoren opgesteld zijn. De Westfriese tafel zal verschillende gerechten klaarmaken van de producten uit deze polder. Café De Paus zet een evenemententent op waar u koffie, thee en een drankje kunt krijgen.

Voor alle activiteiten kijk op de website https://grootslag600.nl/

Precies zeshonderd jaar geleden werd polder en waterschap Het Grootslag officieel opgericht. De veengrond van het poldergebied was gestaag aan het inklinken en bestaande dijken boden, mede door hun deplorabele staat, steeds slechtere bescherming tegen de Zuiderzee.
Tot overmaat van ramp werd het gebied in 1421 getroffen door overstromingen als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed. Groot onderhoud en de aanleg van nieuwe dijken en wegen waren noodzakelijk om de kwetsbare landbouwpercelen in het gebied te beschermen; een werk dat collectieve aanpak vergde. Op 1 juli 1423 verleende Hertog Jan van Beieren daarom een vergunning aan de bannen (rechtsgebieden) Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel, Oudijk en Westwoud. En daarmee werd het oprichting van Het Grootslag officieel bekrachtigd. 

Vragen?
Heeft u vragen neem dan contact op met trudebuysman@gmail.com

Dit is een samenwerking tussen

Over ons

Ontdek de wereld achter je eten

Welkom bij Boeren Buren, het publieksmerk van LTO Noord dat een brug slaat tussen de agrarische sector en de samenleving. Wij geloven in de kracht van dialoog en begrip, en daarom willen we graag met jou in gesprek gaan. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is dat boeren en burgers elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Boeren Buren is ontstaan vanuit de gedachte dat het tijd is voor meer verbinding tussen boer, tuinder en de samenleving. We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom we zo gepassioneerd zijn over onze sector. Door de dialoog aan te gaan en elkaar te leren kennen, kunnen we samenwerken aan een duurzame toekomst waarin voedselproductie en natuurbescherming hand in hand gaan.

#waarboerenburenworden

Ontdek de wereld achter je eten

Meer over ons