De gevolgen van wateroverlast voor jou

In Nederland hebben we de afgelopen tijd te maken gehad met hevige regenval. Dit heeft geleid tot flinke wateroverlast, vooral op de weilanden en akkers van onze boeren. Wat betekent dit nu voor jou? Laten we de gevolgen eens op een rijtje zetten.

Door de vele regenval staan de akkers vol water. Dit zorgt ervoor dat gewassen, zoals uien, niet goed kunnen groeien. Veel oogsten mislukken hierdoor. Omdat er minder uien beschikbaar zijn, kan de prijs in de supermarkt stijgen. Je betaalt dus meer voor dezelfde producten.

Aardappels zijn een belangrijk onderdeel van onze maaltijden. Kijk maar naar je kapsalon, ovenschotel, patatfriet of stamppot. Helaas zorgt de overvloedige regenval voor veel schimmel op de aardappels. Deze schimmels maken de aardappels onbruikbaar. Dit betekent dat ook aardappels duurder kunnen worden, of dat ze minder vaak verkrijgbaar zijn.

Koeien in de wei

Niet alleen de akkers hebben last van het vele water. Ook de weilanden zijn erg drassig. Voor koeien is dit een probleem, omdat ze kunnen wegzakken in de modder. Sommige boeren moeten hun koeien daarom binnenhouden, wat extra werk en kosten met zich meebrengt. Dit kan weer invloed hebben op de prijs van zuivelproducten, zoals melk en kaas.

Hogere prijzen en minder beschikbaarheid

Doordat oogsten mislukken en er minder producten beschikbaar zijn, stijgen de prijzen in de supermarkt. De uien die normaal overvloedig aanwezig zijn, worden nu schaarser. Dit tekort aan producten leidt tot een verhoging van de prijzen. Zo kan een eenvoudige maaltijd duurder uitvallen dan voorheen.

Sommige producten, zoals spinazie, uien en aardappels, kunnen minder vaak beschikbaar zijn. Dit komt doordat de oogsten mislukken en boeren minder kunnen leveren. Hierdoor kan het gebeuren dat je in de supermarkt vaker te maken krijgt met lege schappen.

Verandering in kwaliteit

Door schimmel en andere problemen kan de kwaliteit van sommige producten afnemen. Schimmels op aardappels kunnen bijvoorbeeld leiden tot een minder goede smaak of een kortere houdbaarheid. Dit betekent dat je vaker producten zult tegenkomen die sneller bederven of minder lekker zijn dan je gewend bent.

Hogere kosten voor boeren

Boeren hebben meer werk en hogere kosten door de wateroverlast. Ze moeten extra maatregelen nemen om hun gewassen en vee te beschermen, zoals het binnenhouden van koeien of het aanschaffen van schimmelwerende middelen. Deze extra kosten kunnen uiteindelijk doorberekend worden aan de consument, wat leidt tot hogere prijzen voor zuivelproducten zoals melk en kaas.

Wetgeving en wisselvallig weer

Wetgeving gericht op boeren om wateroverlast te beheersen en te voorkomen, blijkt vaak niet effectief te zijn vanwege het wisselvallige weer. In theorie zijn er regels en richtlijnen opgesteld om landbouwgronden en vee te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Echter, in de praktijk is het moeilijk om je volledig voor te bereiden op onvoorspelbare en extreme regenval.

Boeren moeten vaak snel reageren op plotselinge veranderingen in het weer, wat betekent dat ze niet altijd in staat zijn om de nodige preventieve maatregelen te nemen. Daarnaast vergt het aanpassen aan nieuwe wetgeving vaak investeringen in infrastructuur, zoals drainage- en irrigatiesystemen, die niet altijd op korte termijn te realiseren zijn.

Kortom, de praktijk wijkt vaak af van de theorie, waardoor boeren ondanks wetgeving nog steeds te maken hebben met grote uitdagingen door bijvoorbeeld wateroverlast. Dit heeft directe en indirecte gevolgen voor de beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van de producten die wij dagelijks weer kopen.

Tekst door Jasper Seidel
Foto door Manon Bruininga